بارانا
ساعات کار
12:00 تا 23:30
هزينه ارسال
نوع پرداخت
آنلاین و نقدی در محل
حداقل سفارش
12,000 تومان
میانگین زمان تحويل
40 دقیقه