دونر و برگر بلوار
دونر و برگر بلوار
ساندویچ - دونر

دونر و برگر بلوار

بسته است
ساعات کار
13:00 تا 23:00
هزينه ارسال
ارسال رایگان
نوع پرداخت
آنلاین و نقدی در محل
حداقل سفارش
12,000 تومان
میانگین زمان تحويل
40 دقیقه