رستوران ترک نصرت
رستوران ترک نصرت
کباب - دونر - غذای خارجی

رستوران ترک نصرت

بسته است
ساعات کار
13:00 تا 16:30
20:00 تا 23:30
هزينه ارسال
3,000 تومان
نوع پرداخت
آنلاین و نقدی در محل
حداقل سفارش
20,000 تومان
میانگین زمان تحويل
30 دقیقه