غذای ترکیه کالیته
غذای ترکیه کالیته
غذای خارجی

غذای ترکیه کالیته

بسته است
ساعات کار
12:00 تا 16:00
18:00 تا 23:30
هزينه ارسال
6,000 تومان
نوع پرداخت
آنلاین و نقدی در محل
حداقل سفارش
18,000 تومان
میانگین زمان تحويل
30 دقیقه