دونر خیام تبریز
دونر خیام تبریز
پیتزا - ساندویچ - دونر

دونر خیام تبریز

ساعات کار
12:00 تا 23:00
هزينه ارسال
2,000 تومان
نوع پرداخت
آنلاین و نقدی در محل
حداقل سفارش
50,000 تومان
میانگین زمان تحويل
50 دقیقه